Abafundi bezobuciko bashise izikhotha eThekwini

Abafundi bezobuciko besintu baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal bashise izikhotha emcimbini obizwa nge-Annual African Calabash ngomhlaka-12 kuMfumfu kowe-2018 owenzeke eHoward College Theatre eThekwini. Ngokuholwa uDokotela Patricia Opondo, abafundi benze ezibukwayo ngesigubhu, kwachazeka izithameli zomcimbi. Babuke lapha ezansi bezitika futhi benandisa izihambeli ngobuciko besintu: Awuke uzwe umsindo lapho becula futhi bezigqaja ngesinti, bethi Ngiyabonga Ngonyama. Article Overview The article … Read more