Abafundi bezobuciko bashise izikhotha eThekwini

Abafundi bezobuciko besintu baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal bashise izikhotha emcimbini obizwa nge-Annual African Calabash ngomhlaka-12 kuMfumfu kowe-2018 owenzeke eHoward College Theatre eThekwini.

Ngokuholwa uDokotela Patricia Opondo, abafundi benze ezibukwayo ngesigubhu, kwachazeka izithameli zomcimbi.

Babuke lapha ezansi bezitika futhi benandisa izihambeli ngobuciko besintu:

Awuke uzwe umsindo lapho becula futhi bezigqaja ngesinti, bethi Ngiyabonga Ngonyama.

Article Overview

The article shows the performance of the African Music and Dance students, a vibrant percussion piece co-ordinated by Dr. Patricia Opondo of the University of KwaZulu-Natal at the Annual African Cultural Calabash that was hosted at the Howard College Theatre on 12 October 2018.

Leave a Comment