Mawungangilahli

Intsha yasendaweni yaseMgababa, eningizimu yeTheku yebandla lamaZayoni elibizwa ngokuthi i-South African Apolistic Holy Church of the World okungu-Nobuhle Mncibi, u-Amanda, uBongekile Mbambo kanye noNkululeko Mbambo isinxusile njengoLwazi Programme ukuthi sibalobe emlandweni wokudumisa ngobuciko bomculo kwezenkolo.

Lapha ngezansi sifake i-video yabo lapho becula ingoma ethi Mawungangilahli.

Le ngoma ilula, isho lamagama nje:

Jesu wami mawungangilahli emnqamlezweni

Uma licheka igazi esiphambanweni

Le ngoma yaqanjwa yibo abaculi bayo abavela kule-video. Ngokuchaza kwabo, banxenxa uNkulunkulu ukuba angabakhohlwa indlela yonke yokuphila kwabo.

Article overview

The video content of the above article was submitted by Ms. Nobuhle Mncibi as well as Amanda, Bongekile and Nkululeko Mbambo. They are some of the Umgababa-based youth of the South African Apolistic Holy Church of the World.

In the video, they are seen singing their composition titled Mawungangilahli (literally meaning: Please do not forsake me). According to them, the song is an expression of their faith and through this music, they plead with the Maker never to leave nor forsake them. They have kindly asked us to share the video on this platform as they believe that it is an appropriate platform where the video can be kept safe for the view of their descendants and future generations.

Leave a Comment