I-Durban City Hall izolungiswa kabusha

I-Durban City Hall isakhiwo esidala ethekwini, saqeda ukwakhiwa ngo-1910. Lesi sakhiwo sadwetshwa (designed) isazi sokwakha (architect) uStanley Hudson ngonyaka ka-1903 esisusela kumfanekiso weBelfast City Hall eyaphuthulwa ngo-1906 eNorthern Ireland.

Isakhiwo esiyigugu eThekwini iCity Hall kulindeleke ukuba silungiswe kabusha ngemuva kweminyaka ewu-110 sabakhona. Lesi sakhiwo sidlala indawo ebalulekile yokuphathwa kwedolobha iTheku, siphinde sibe yindawo yehhovisi leMeya kanye nendawo yokubamba imihlangano yomkhandlu. ICity Hall iphinde ibaluleke kakhulu iyindawo yokufunda njengoba iqhukethe umtapo wolwazi (library), imnyuziyemu (Natural Science Museum) kanye neyezobuciko (art gallery) zeTheku.

Ngokombiko kuDurban Local History Museums (3 Agasti 2021), umasipala weTheku udalule ukuthi ilinganiselwa ku R1.1million imali ekulindeleke ukuba isebenze yesigaba sokuqala sokulungisa lesi sakhiwo. Lokhu kuze ngemuva kocwaningo lwesigungu esiphezulu oluveze ukuthi muningi umonakalo okumele ulungiswe. Izinto ezibaliwe okubhekwe zilungiswe ukonakala kwezindonga, uphahla oluvuzayo, ukusabalaliswa komoya (bad ventilation), ukuvikeleka kanye nokungahambiselani nemigomo yeCovid 19.

Ngokombiko kuvela ukuthi akulona ingaphande kuphela elibonakalayo elidinga ukulungiswa kepha nengaphakathi linenkinga. Umbiko wocwaningo uveze ukuthi uphahla njengoba luvuza kwezinye izindawo sekuholele ekuthi kumosheke no ceiling ogcina usuwile kwezinye izingxenye zesakhiwo. Kulindeleke ukuba ukulungiswa nokuthuthukiswa kwalesi sakhiwo kuthathe isikhathi esilunganiselwa eminyakeni emihlanu.

Lesi sakhiwo siqhukethe umlando namagugu eTheku okuheha umphakathi nezivakashi. Kubalulekile ukuba sigcinwe sivikelekile ukugcina umlando wedolobha. Isiphakamiso sohlelo lokulungiswa kweCity Hall samukelwe kahle sesekwa nangamaqembu epolitiki.

Article Overview

Durban City Hall is set to be renovated, this report comes after 110 years since it was built. The iconic building is a central attraction of Durban. It was designed as almost copy of Belfast City Hall in Northern Ireland. The renovations are estimated to cost R1.1 million over the first phase. According to report from the council assessment meeting, there’s a lot of problems that needs attention including deterioration of the building that is clearly visible. The proposed plans for revamp were well received.

Umthombo:

Leave a Comment