Amaculo asememulweni

Abantu bafaka imali kowesifazane omulayo
Abantu bafaka imali kowesifazane omulayo

Cishe kuyo yonke imigubho yesiZulu, umemulo ubalelwa kuleyo edume kakhulu. Uma ufisa ukwazi kahle ngokuthi yini umemulo, ungangena kule link.

Namhlanje sibhala ama-lyrics amaculo ajwayele ukuculwa uma kumulwa.

Ngiyabonga Baba noMama

Ngiyabonga Baba noMama

Ngokungigcinela usiko lami!

Kanjalo kanjalo

 

Hhashi lami

Hhashi lami lisele ekhaya

Wo hhashi lami lisele ekhaya

Ngabe ngiyagibela!

Kanjalo kanjalo

 

Dilika ntaba

Dilika ntaba

Angiliboni ithemba lami,

Awu dilika ntaba

Haibo ntaba ubo dilika,

Dilika ntaba

Haibo angiliboni ithemba lami

Dilika we ntaba

We ntaba ubo dilika

Dilika we ntaba

Kanjalo kanjalo

 

Maye wemah

Maye wemah, maye webabo,

Awuzwe

Ukuba kukhona umama

Awuzwe

Ngabe uyakikiza

Awuzwe

Ukuba kukhona umama

Awuzwe

Ngabe uyakikiza

Kanjalo kanjalo

Brief overview
This article details the lyrics of some of the songs most commonly during umemulo, a coming of age ceremony by the Zulu people.

Leave a Comment