UZakwe emculweni weHip-Hop

Kuye kuthiwe umculo ulimu oluhlanganisa zonke izizwe. UNtokozo Zakwe odume ngelika “Zakwe” omunye wabaculi be-Hip-Hop osenza sizigqaje ngethalente lakhe kwezomculo. Kulesi sinqeshana sibheka kafushane umlando kaZakwe neqhaza alidlalayo kwezomculo wakuleli.

Ezomculo

UZakwe ungomunye wabaculi bakuleli odume ngokusebenzisa kakhulu ulimi lwesiZulu. Waqala eshaya umshosha phansi (underground artist) kwezomculo okuyilapho akhipha khona amamixtape aze aholela ezingomeni ezamvulela indlela ku-Hype Sessions. Ngemuva kwempumelelo yemixtape wathola ithumba nokusebenzisana noZulu boy kuculo elithi “Zobe Zisho” wabe esethola iRecord deal ngaphansi kwe-Native Rhythms.

image: khas’lam.com

Ngo-2011 wakhipha i-album yokuqala esihloko sithi ‘Zakwe’ eyaba impumelelo yathweswa igolide (certified gold) yi Recording Industry of South Africa (RISA), wathola ukuqokwa kwimikhakha ewu-5 kuma South African Music Awards (SAMA). Wawina i-Best Hip-Hop artist kuma Metro FM Awards, waphinda wawina i-Best lyricist Award kuma South African Hip Hop Awards. Le-album (Zakwe) yaba i-album yesizulu yokuqala ukuthweswa ngegolide.

Impumelelo kaZakwe yamuvulela amathuba wathola ama endorsement deals eSAB Miller kanye ne Hennesy. Ngo-2013 waba kwi-Opening act kaKanye West (YE), eDome eseJohannesburg. I-album yesibili kwaba ‘Impande’ aykhipha ngo-2015 eyathandwa kakhulu, wawina i-Biest Vernacular Hip Hop kuma- 12th South African Traditional Music Awards (SATMA) ngeculo elithi “Reverse” alicula noDuncan. Kuleminyaka aqala ukucula usesebenze nabaculi abanjengo HHP no PRO (abangasekho), Kwesta, Cassper Nyovest, Blacklez, Musiholic kanye noZola 7 ukubala abambalwa. Wakhipha ingoma ethi ‘Sebentin‘, iremix yayo yawina i-Best Remix of the year. Uphinde wakhipha i-albm yesithathu ngo-2017 esihloko sithi ‘Cebisa’ nayo esithweswe igolide. Ngonyaka ka-2020 uhlanganyele noDuncan bakhipha i-album esihloko sithi ‘Zakwe and Duncan’. Le-album iqhukethe labaculi; Assessa, Just Bheki, KO, Beast, DJ Tira, Q Twins kanye no Riot. Ukuzikhandla nethalente lakhe kuholele ekutheni anominethwe ku-Artist of the Decade kuma South African Hip Hop ngo-2021.

Imvelaphi

UNtokozo Zakwe ungowokuzalwa elokishini KwaMashu “Es’nqawunqawini”, KwaZulu Natali. Wafunda eBrettonwood High School lapho aqala khona ukuba netshisekelo yezomculo, wafunda waphuthula umatikuletsheni. Kamuva wabe eseqhuba izifundo zakhe eDurban University of Technology kepha ismo sezimali saphoqa ukuba ashiye phansi wabheka kwezomculo.

Article Overview

Zakwe is a talented hip-hop artist from the township of KwaMashu. He entered the music scene as an underground artist and then made his way to the top, working with many hip-hop artists. Zakwe’s first album was the first Zulu language hip-hop album to be certified gold.

Leave a Comment