WeNomathemba!

We Nomathemba, ushayw’ ubani? Yiyo lendoda!
Ibiz’ izelapha
Oh! Hhayi ngiyesaba!
Gibela nant’ ihhashi
Oh! Hhayi ngiyesaba!
Ehl’ amathamb’ ebhek’ ezansi,
Enyuk’ amathamb’ ebhek’ ephezulu!

English Summary
This poem is a dialogue between an elder woman and a young woman called Nomathemba who was found crying. When asked what was wrong she pointed at a man. When she was asked to call the man she said she was scared to call him. They said she should ride a horse. She was too lazy to do that also. And the old woman gave up and lost hope. Nomathemba was a lazy woman.
By: Bongiwe Ndlovu

Leave a Comment