Wemfaz’ongaphesheya

Wemfaz’ ongaphesheyaUthi bhubhu yini na?
Ngithi bhubh’ isidwabaIsidwaba yini na?
Amanqamula fece, Amalal’edlubulongo
Ashiyel’uSheshanaUSheshan’akanandabaIndab’ inofayoFiyo fayoNgathi ngiyahambaEnsimini kwenuNgabon’ impunziIdl’ amasiNgathi ngiyawacelaYath’ akusiw’ awayo awezalukaziEzidl’ ubuchopho benj’ endala nobencane.

Summary
In this poem two women are communicating. Each one is on the other side of the river but they can hear each other loud and clear.

Leave a Comment