USolwazi Rodney Harber

USolwazi Rodney Harber wazalelwa eMgungundlovu ngo-1940. Wafika eThekwini ukuzoqedela iziqu zakhe ze-Bachelor of Architecture e-University of Natal ngo-1965. Kwathi ngemuva kweminyaka emihlanu esebenza wafundisa khona iminyaka engamashumi amathathu nesithupha ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi njengo-Profesa in the School of Architecture, Planning and Housing ufundise kuyo yomithathu imikhakha. Ubuye wafundisa e-TU Darmstadt nase-Durban University of Technology (DUT).

Ngo-1969 wasungula i-Harber & Associates: Architects, Urban & Regional Planners, umsebenzi omncane osebenzela ekhaya lakwa-Harber lapho yena nomkakhe u-Roz besenza khona umsebenzi wabo.

URodney ubenomdlandla wokudlulisa amakhono akhe nolwazi anqwabele lona esizukulwaneni esisha sabakhi bamapulani. Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amathathu e-University of KwaZulu-Natal, ufundise izifundo ze-Undergraduate BAS ne-Advanced Architecture futhi wasebenza njengomxhumanisi we-Studio kuyo yonke iminyaka yokufunda, ebeka izinkomba ze-Architectural Design.

Rodney Harber

Ube ngumphathiswa futhi eyilungu lamabhodi amaningana okusiza, ubhale izincwadi ezimbili futhi ushicilele ama-athikili angaphezu kwama-50 emaphephandabeni abuyekezwa ngontanga futhi ubambe iqhaza emibukisweni eminingi yamazwe omhlaba yokwakhiwa kwezakhiwo. Uyilungu elisungula i-Built Environment Support Group (BESG) University of Natal ngo-1985 kanti njengamanje unguMqondisi.

Uthole ukuhlonishwa okuningi ngomsebenzi wakhe futhi wasebenza nanjengo-Adjudicator wemincintiswano eminingi yokwakha.

Izihloko zakhe zocwaningo ziyahlukahluka kakhulu ezindabeni eziphathelene nokutholakala komhlaba; ukwakhiwa kwezindlu eziphansi kanye nomthelela wokwakha nokwakha i-HIV / AIDS; ezikhumbuzweni, ukwakhiwa kwamagugu kanye nokongiwa. Usebenzise umsebenzi wakhe ekutholeni izixazululo zokwakha eziqondene ngqo nomphakathi, ezomnotho nezimo zezulu asebenze kuzo. Amaphrojekthi awasungulile futhi wawasebenzela alwela ukubhekana nokungalingani kwezenhlalo nezepolitiki kanye nokusiza imiphakathi esengozini yokuthola izinsiza.

URodney ubuye abe ngumhleli wezindawo ezisemadolobheni futhi obhalisiwe futhi manje usehola umkhakha omatasa wokuqondisa izigwegwe ogxile emsebenzini wentuthuko kulo lonke ulwandle olusempumalanga yeKZN futhi njengoMsebenzi Wezamagugu. Umele i-Afrika kuMkhandlu Wokuqinisekisa i-UNESCO / UIA kanye neKhomishini Yezemfundo ye-UIA.

Leave a Comment