USolwazi Rodney Harber

USolwazi Rodney Harber wazalelwa eMgungundlovu ngo-1940. Wafika eThekwini ukuzoqedela iziqu zakhe ze-Bachelor of Architecture e-University of Natal ngo-1965. Kwathi ngemuva kweminyaka emihlanu esebenza wafundisa khona iminyaka engamashumi amathathu nesithupha ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi njengo-Profesa in the School of Architecture, Planning and Housing ufundise kuyo yomithathu imikhakha. Ubuye wafundisa e-TU Darmstadt nase-Durban University of Technology (DUT). Ngo-1969 … Read more