URoslyn Narain

U-Roslyn Narain-Mohan uyiLiving Legend emphakathini wakubo waseNewlands West lapho elwa khona nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezenhlalo, kusuka kwi-HIV / Aids, ubugebengu, ukucwasana ngokohlanga, ubumpofu, ubudala nokuhlupheka komuntu ngamunye. Njengomfundisi onekhono ukwazile ukufundisa umphakathi wakubo ukuthi uzibandakanye futhi ufune izimpendulo zalezi zinkinga futhi ngokwenza njalo wenze umehluko obonakalayo ezimpilweni zamakhulu abantu abakuwo wonke amasiko.

Ngo-2011, kwafezeka iphupho lokufundisa abantu abadala abangakwazi ukufunda noma ukubhala. Namuhla, i-Roslyn’s Academy for Adult Learning (RAFAL) imi njengesibani sethemba emphakathini, iphakamisa abantu abadala ngemfundo. U-Roslyn Narain, obehamba phambili ekufundiseni hhayi kuphela abafundi abadala, kodwa nabafundi basendaweni yase-Newlands, nguyena owenza impumelelo yohlelo lwe-RAFAL.

Uhambo lwakhe lwe-RAFAL luqale ngonyaka ka-2008 ngenkathi ebambe iqhaza kwi-National Education’s Mass Literacy Campaign eyayiqondiswe kubantu abadala abangakwazi ukufunda nokubhala. U-Narain wayofuna abafundi abadala abangakwazi ukufunda nokubhala:

“Bekuyinto enzima ukugqugquzela abantu abadala ukuthi beze esikoleni. Bebefuna ukufunda ukubhala kodwa besaba ihlazo lokuthi abafundile. Wesaba ukuthi umphakathi uzobahlekela ukuthi abakwazi ukufunda nokubhala.”

Manje unenani labafundi abaneminyaka engu-50 – 76 futhi uyaqhubeka nomsebenzi wakhe okhuthazayo wokufundisa nokufukula asebekhulile.

Leave a Comment