URoslyn Narain

U-Roslyn Narain-Mohan uyiLiving Legend emphakathini wakubo waseNewlands West lapho elwa khona nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezenhlalo, kusuka kwi-HIV / Aids, ubugebengu, ukucwasana ngokohlanga, ubumpofu, ubudala nokuhlupheka komuntu ngamunye. Njengomfundisi onekhono ukwazile ukufundisa umphakathi wakubo ukuthi uzibandakanye futhi ufune izimpendulo zalezi zinkinga futhi ngokwenza njalo wenze umehluko obonakalayo ezimpilweni zamakhulu abantu abakuwo wonke amasiko. Ngo-2011, kwafezeka … Read more