Ukunqoba kukaBig Zulu

Akusajwayelekile ukubona iciko elicikoza ngolimu lomdabu luzidlela amahlanga kumncintiswano wohlobo lomculo olubizwa ngokuthi yiHip Hop eNingizimu Afrika njengoba sekugcwele kakhulu amaciko acula ngolimu lwesingisi. Kube ingqophamlando ukuthi uBig Zulu ocula ngesiZulu azidlele amahlanga ngokuhlabana ngezindondo eziyisikhombisi kwakade eqokwe kuzona. USiyabonga Nene ongowokuzalwa eBergville odume ngelika Big Zulu uyiciko elihluke kakhulu kwamanye acula lolu hlobo lomculo akawuculayo njengoba yena ubukeka ongumuntu oncike kakhulu kumculo wesintu uMaskandi. Uyena kuphela iciko leHip Hop elaziwayo eliyinxusa lakwa Brentwood futhi eliphinde ligqoke nezicathulo zakwa Carvela ezithandwa kakhulu amabhinca kaMaskandi.

Amagalelo akhe abonakala kakhulu emculweni njengoba ngonyaka ka-2020 waba kuhlu lweTop10 yoKhozi fm kuhlukaniswa unyaka ngengoma ethi Imali Eningi. Into enhle kakhulu futhi ngaye uBig Zulu ukuthi uyiciko elingazithwele nhlobo, ngisho ubuka ikhasi lakhe laku-Instagram uyabona ukuthi uwumuntu wabantu. Lokhu kufakazelwa nayikhona ukuthi maningi amaciko asebenzisana nawo ezingomeni zakhe kanti kuba ngamaciko acula izinhlobo ezahlukene zomculo ukubala nje uMnqobi Yazo, Ricky Rick, Ntaba yaseDubai, Ntsiki Mazwai kanye nabanye amaningi.

Kubaculi be Hip Hop singasho nje ukuthi kube ngowakhe uBig Zulu njengoba eqophe umlando wahlabana ngezindondo eziyisikhombisa zemikhakha eyahluka hlukene. Kulemi khakha sibala, Album of the year, Song of the year “Imali Eningi”, Best Music video, Ubuntu Activism, Best Collaboration, Best digital sales kanye neBest Male

Lokhu ke kuyinto enhle nekhombisa ukuthi ikhona inqubekela phambili nakumaciko acikoza ngolimu lwesintu njengoba ubufakazi buyiyona imisebenzi kaBig Zulu ngokuhlomula ngalezindondo.

Brief overview

Big Zulu is one person whose popularity is unsurprising considering how talented he is! However, it raised a few eyebrows when he collected seven music awards during the Hip Hop awards that were hosted in December 2021. It has been a long time since a musician that uses vernacular languages, like isiZulu, in their songs, has dominated the awards in a genre, like hip hop, that promotes English usage. This article is about his rise to music dominance.

Leave a Reply