Ukufakwa kwesiphandla

Isiphandla ucezu lwesikhumba sesilwane esisikwe njengebhengela, lifakwa engalweni yalowo muntu esidingeka kuye. Kufakwa isiphandla sembuzi noma esegusha, kuya ngokuthi lowomndeni ukholelwa kuphi. Ziningi izimbangela zokufakwa kwesiphandla kumuntu. Uyasifaka uma ubonga kwabaphansi ngezinto aphumelele kuzo empilweni noma kuzelwe umntwana uyafakwa isiphandla kuthiwa wenzelwa imbeleko. Isiphandla ukhonjiswa abakini abangasekho ukuthi usifaka kanjani, ulandelele lokho. Bafika ngephupho kuwe ulele bakutshele umbala wembuzi, nokuthi uzosifaka ngakusiphi isandla. Isiphandla sisikwa emkhonweni noma esiphangeni sokudla noma maphakathi nesiphanga nomlenze bese usifaka lapho kusho khona idlozi.

Ukukhethwa kwesilwane
Uma kuhlatshelwa ogogo noma abangasekho imbuzi noma inkomo noma inkukhu kuyekube eyeduna noma iqhude (isilwane sesilisa). Kodwa ikhehla lihlatshelwa insikazi (isilwane sesifazane). Umthetho uthi umuntu ohlabayo umuntu womndeni obehleli elindile, wangavakashelana nowakwakhe wesifazane ngoba uzothinta ukudla kwabantu abadala.

By: Nelisiwe Hlongwane

3 thoughts on “Ukufakwa kwesiphandla”

 1. Hi my name is Sipho Ntshele, i lost my grandparents long time ago. Si now im having a problem i wanna do umsebenzi wokunabuyisa ekhaya. Ngifisa ukwazi indlela ekumele ngenze ngayo nemali ayikho kahle ngiba konke lokhu kubhekene nami. Ngihlala emzini wabo.

  Reply
 2. Hello my name is Themba Mzinyane was using my father’s surname untill I changed to my mothers surname because of difficulties and hardships. I’m writing because at home males put isiphandla on the right and females do so on the left. Is it normal for one to put it on the right komalume ?

  Reply
  • Esasekhaya koyihlo (baba) sifakwa kwesokudla, esasekhaya konyoko (mama) sifakwa kwesobunxele.

   Reply

Leave a Comment