Utshwala besiZulu buyelapha

Esikhathini esiningi uma sigula sike sijahe ukubona odokotela ukuze beselaphe. Uma sibona ukuthi imithi kadokotela ayithi shu, ilapho ke esiqala khona ukufuna usizo oluseceleni. Utshwala ikakhulu ubeer nogologo kuvame ukuthi sixwayise ngabo nobugozi obubudala emzimbeni. Kepha ubuwazi ukuthi utshwala besiZulu buyelapha izilonda eziba ngaphakathi emzimbeni (ulcers)? Uma uphethwe ama-ulcer ikakhulu awesisu (stomach ulcers) ziningi izinto … Read more