Isihlahla soMphafa

Isihlahla soMphafa noma Isihlahla soMlahlankosi Lesi yisihlahla sase-Afrika esihlonishwa kakhulu emphakathini wamaZulu. Umphakathi wakwaZulu ukholwa ngokuqinile ukuthi lesi yiso kuphela isihlahla esingathwala umoya kamufi. Umphakathi wakwaZulu ukholwa ngokuqinile ukuthi uma umuntu efa egcekeni lakwakhe umoya walowo muntu uyohlala lapho futhi uhluphe abanye abantu ngoba ngeke ukwazi ukuthola ikhaya lawo lokuphumula. Ngakho-ke kungumthwalo womndeni ukuhola umoya … Read more