UMbhishophi Michael Vorster

UMbhishobhi Michael Vorster owazalwa mhla zingu-24 Febhuwari1957. Ngo-1980, eneminyaka engama-23, uVorster waba ngumfundisi ovamile onentshisekelo yokusebenza nentsha. Ngemuva konyaka uVorster waqokwa njengoNgqongqoshe weCommemoration and Sole Memorial Circuits kanye ne-Sole Memorial Circuits in Grahamstown. Phakathi kuka-1984 no-1988 waqokelwa ebandleni i-Durban Central Methodist, futhi wayebhekele lokhu okulandelayo: Phakathi konyaka ka-1993 no-1996 u-Vorster waphinde wasekelwa ukuthi asebenze neVuleka … Read more