Impilo Yabantu baseFolweni

EFolweni indawo yasemakhaya kodwa eyakhelene nelokishi futhi iseduze komfula ohlukanisa lelilokishi nalendawo. IFolweni lakhelene lazungezwa Umlazi kaBB, iMbumbulu, kanye neAdams. Lena indawo ehluke kakhulu ngempilo yasedolobheni kepha ingaphansi kamasipala weTheku. Into enhle ngalendawo ukuthi abantu bakhona bafuyile, batshalile futhi bakhile. Ungaphika ukuthi isemakhaya ngendlela ekwakhiwe ngakhona Imizi yakhona mihle futhi yakhiwe kahle njengaselokishini abakhelene nalo. … Read more

Umbumbulu

Umbumbulu, just forty kilometres away from Durban, is one of the many rural areas that form part of the eThekwini Metro jurisdiction. It is a place of great beauty, with clear blue skies juxtaposed with verdant green hills and valleys. Comprised of 25 smaller districts, Umbumbulu and its surrounding areas is home to more than … Read more