Patty Nokwe

Musician and performer Patty Nokwe was born in Eshowe on 26 June 1931. She attended St Michaels School where she participated in the school choir and studied further at M.L. Sultan Technikon. Patty married the late playwright and musician Alfred Nokwe in 1954. Their two children Tu and Marilyn are also musically talented. Nokwe’s vocal … Read more

UPatty Nokwe

Umculi uPatty Nokwe wazalelwa eShowe ngomhlaka 26 Juni 1931. Wafunda e-St Michaels School lapho ayebambe khona ekhwayeni yesikole wafunda futhi e-M.L. Sultan Technikon. UPatty washada nombhali wemidlalo yeshashalazi ongasekho nomculi u-Alfred Nokwe ngo-1954. Izingane zabo ezimbili uTu noMarilyn nabo banamakhono kwezomculo. Amakhono ezwi likaNokwe aqapheleka ngesikhathi ehlolisisa ikhwaya ye-SABC; wahlaba umxhwele uMadame Davi kangangoba waze … Read more