Obed Mbatha

Born on 8 May 1942 in Mthashana in Vryheid. Mbatha is today regarded as the ‘face’ of the Hilton Hotel (Durban) where he has worked as head doorman for over 16 years. Mbatha attended Bhekuzulu Primary School in Vryheid. In 1953 his family moved to Pietermaritzburg. He attended school in Edendale (Standard 7) and Ashtown … Read more

U-Obed Mbatha

UMnumzane Mbatha wazalwa ngomhlaka-8 Meyi 1942 eMthashana e-Vryheid. UMbatha namuhla uthathwa ‘njengobuso’ be-Hilton Hotel (eThekwini) lapho asebenze khona njengomsizi womnyango, phecelezi i-doorman iminyaka engaphezu kuka-16. UMbatha wafunda eBhekuzulu Primary School eVryheid. Ngo-1953 umndeni wakhe wathuthela eMgungundlovu. Ufunde esikoleni e-Edendale (Ibanga 7) nase-Ashtown Secondary (Ibanga 7-8). Ngo-1959 umndeni wakhe wafudukela e-Cato Manor wasuswa ngenkani e-Cato Manor … Read more