UNaledi Pandor

UNaledi Pandor wazalwa ngomhlaka-7 Disemba 1953, eThekwini wakhulela emndenini ofundile njengoba ubaba wakhe kwakunguJoe Matthews kanti umkhulu wakhe kwakunguZ.K. UMatthews. Umndeni wakhe washiya iNingizimu Afrika waya ekudingisweni ngo-1961, okokuqala eLesotho naseZambia, ngaphambi kokuzinza eNgilandi. Ngaphambi kokuba aqede isikole, baphinde bathuthela eBotswana, lapho aqeda khona unyaka wakhe wokugcina wama-O Levels. Ngenkathi eseBotswana, uNaledi waphothula iziqu zobungcweti … Read more

Naledi Pandor

Naledi Pandor was born in 7 December 1953, Durban and grew up in an academic family as her father was Joe Matthews and her grandfather was Z.K. Matthews. Her family left South Africa and went into exile during 1961, first in Lesotho and Zambia, before settling in England. Before she could complete her schooling, they … Read more