UNaledi Pandor

UNaledi Pandor wazalwa ngomhlaka-7 Disemba 1953, eThekwini wakhulela emndenini ofundile njengoba ubaba wakhe kwakunguJoe Matthews kanti umkhulu wakhe kwakunguZ.K. UMatthews. Umndeni wakhe washiya iNingizimu Afrika waya ekudingisweni ngo-1961, okokuqala eLesotho naseZambia, ngaphambi kokuzinza eNgilandi. Ngaphambi kokuba aqede isikole, baphinde bathuthela eBotswana, lapho aqeda khona unyaka wakhe wokugcina wama-O Levels. Ngenkathi eseBotswana, uNaledi waphothula iziqu zobungcweti … Read more