UMfundo Radebe

UMfundo Radebe, ongumfana waseMlazi eNingizimu yeTheku oneminyaka engamashumi amabili nje kuphela, uyinkanyezi eqhakazileyo kwintsha efuna umzila wokuphumelela. Le nsizwa okwathi ngonyaka ka-2015 yathola ithuba elingavelele noma ubani lokufunda eNyuvesi ebalelwa kwahamba phambili emhlabeni jikelele, i-Harvard University, isivele yasebenzisa amathuba enawo ukwakha uhlelo lokusiza labo bafundi abanganawo amathuba amaningi. UMfundo, esebenzisana nabanye abantu abasha, usungule inhlangano … Read more