UMandla Langa

UMandla Langa uyimbongi yaseNingizimu Afrika, umbhali wezindaba ezimfushane futhi ungumbhali wamanoveli. Wazalelwa e-Stanger ngo-1950, wakhulela KwaMashu, eThekwini. Ufundele i-Bachelor of Arts e-University of Fort Hare. Ngo-1980 wawina umncintiswano wezindaba ze-Drum othi ‘The Dead Men Who Lost Bones’ futhi ngo-1991 wanikezwa i-Arts Council of Great Britain Bursary ngokubhala ngobuciko, owokuqala owomuntu waseNingizimu Afrika. Ngo-1974, wabamba iqhaza … Read more