UMandla Langa

UMandla Langa uyimbongi yaseNingizimu Afrika, umbhali wezindaba ezimfushane futhi ungumbhali wamanoveli. Wazalelwa e-Stanger ngo-1950, wakhulela KwaMashu, eThekwini. Ufundele i-Bachelor of Arts e-University of Fort Hare. Ngo-1980 wawina umncintiswano wezindaba ze-Drum othi ‘The Dead Men Who Lost Bones’ futhi ngo-1991 wanikezwa i-Arts Council of Great Britain Bursary ngokubhala ngobuciko, owokuqala owomuntu waseNingizimu Afrika.

Ngo-1974, wabamba iqhaza njengomqondisi we-South African Students ‘Organisation (SASO), wagcina lesi sikhundla waze waboshwa ngo-1976 ngokuzama ukuphuma ezweni ngaphandle kwemvume. Ngenxa yalokho wadonsa izinsuku eziwu-101 ejele. Waya ekudingisweni, okokuqala e-Botswana ngo-1976. Wabe esehlala eLesotho, eMozambiki, e-Angola, e-Zambia, eHungary nase-UK ngezikhathi zobandlululo.

ULanga ungumbhali owaziwayo, ushicilele izincwadi ezinhlanu, ethi ‘Tenderness of Blood‘ (Zimbabwe Publishing House, 1987), ‘A Rainbow on a Paper Sky‘ (Kliptown Books, London, 1989), ‘The Naked Song and Other Stories ‘(David Philip Publishers, Cape Town, 1997); ‘The Memory of Stones‘ (DPP, 2000) kanye ne ‘The Lost Colors of the Chameleon‘ (Picador, Africa, October 2008).

ULanga ubesebenze emakomidini ahlukahlukene eNingizimu Afrika, okufaka phakathi namabhodi e-Business and Arts South Africa, i-Institute ye-Advancement of Journalism, e-Rhodes University School ye-Economic Journalism ne-MultiChoice South Africa Holdings. Ingqungquthela ka-2003 ye-Pan African Writers ’Association yamfaka embukisweni wayo we-‘ Evening with Mandla Langa ’. Wathola i-South African government’s National Order of Ikhamanga yesiliva ngo-2007 ngemibhalo, ngempumelelo yezobuntatheli kanye nezamasiko. Ngo-2009, wathola umklomelo we-Commonwealth Writers ’Prize we-Best Book: Africa Region.

Leave a Comment