Problem Mkhize weyengubani?

Ngo-2007 kwashintshwa amagama emigwaqo yedolobha iTheku yaqanjwa ngezingqalabutho ezahlukene zomzabalazo. Nakuba sekuphele iminyaka engu-14 lolushintsho lwabakhona kuhle ukubheka impilo yamaqawe okuqanjwe ngawo lemigwaqo. Ngithe ake ngibheke umlando kaProblem Mkhize okwashintswa imigwaqo emibili oku-Cowey Road no-Edith Benson Road yaqajwa ngaye. ULouis Mandlenkosi ‘Problems Mkhize wazalwa mhla zingu-6 Agasti 1940 eMid-Illovo ngaseCamperdown KwaZulu Natal. Washiya iskole ngemuva … Read more