USolwazi Hoosen Jerry Coovadia

USolwazi Hoosen Mahomed ‘Jerry’ Coovadia wazalelwa eThekwini ngo-1940. Ungudokotela waseNingizimu Afrika futhi njengamanje (kusukela ngoJulayi, 2003) unguMqondisi Wezesayensi weDoris Duke Medical Research Institute e-University of Natal, ematasa ezimisa njenge uNdunankulu wesikhungo sokucwaninga nge-HIV / AIDS emazweni asathuthuka. U-Jerry Coovadia ngu-Victor Daitz uSolwazi osafufusa eNyuvesi yaKwaZulu-Natali kwezocwaningo nge-HIV / AIDS, futhi uyilungu leKhomishini Yokuhlela Kazwelonke. Ushicilele … Read more

Durban Living Legend – Professor Hoosen M ‘Jerry’ Coovadia

Professor Hoosen Mahomed ‘Jerry’ Coovadia was born in Durban in 1940. He South African doctor and is currently (from July, 2003) the Scientific Director of the Doris Duke Medical Research Institute at the University of Natal, which is busy establishing itself as the premier centre for HIV/AIDS research in the developing world. Jerry Coovadia is … Read more