Isigodlo

Kweminye yemibhalo silobe ngokwakhiwa kwemizi yesiZulu, ukuma kwezindlu sahlanganisa nendaba yesibaya kanye ke nokuqiniswa kwesiza ekuzokwakhiwa kuso lomuzi. Kuleli khasi ke sithi ake sithi hlephu siyinekele izwe eyokuma kwesigodlo senkosi. Umehluko mncane ekwakhiweni kwesigodlo kunowo muntukuzana, owenkosi wakhiwa amabutho kanti owomuntukazana kuba umndeni noma ke nomakhelwane. Ngokwesintu, ibutho elincane elizobuthwa liqale lisetshenziswe ekulimeni emasimini, lakhe … Read more

Usiko Lokugeza Isigodlo uma Intombazane Ikhulelwe Ekhaya

Thembi Mdlalose Sixoxisane noThembi Victory Mdlalose owazalelwa endaweni yaseNanda ngonyaka ka1976, wakhulela khona ehlala nabazali bakhe asebadlula emhlabeni. UThembi uyingane ephakathi nendawo. Sixoxe ngokugezwa kwesigodlo uma intombazane ikhulelwe ekhaya. Ubaba wakhe wayeyinyanga enesigodlo endlini enkulu ekhaya. Isigodlo yindawo lapho umuntu ongumelaphi wendabuko noma isangoma noma umthandazi esebenzela kuyo. Siyahlonishwa kakhulu umuntu akangeni uma engahlambulukile, njengokuthi … Read more