Umkhosi wamaHindu weHoli eThekwini

IHoli umkhosi wamaHindu noma umgubho ohlanganisa inhlanganisela yemibala kanye nokuzijabulisa futhi waziwa nangokuthi umkhosi wemibala, ugujwa minyaka yonke eThekwini. Yisikhathi lapho abesilisa nabesifazane, abasha nabadala behlangana, bapendane ngobunono futhi bejabule. Umkhosi weHoli ugujwa ngoMashi ngosuku olulandela inyanga ephelele (full moon) futhi ugujwa izinsuku ezimbili. EThekwini, iHoli igujwa usuku olulodwa futhi ngokuvamile kuba iSonto. Umgubho weHoli … Read more