Felix Mshololo

Felix Mshololo was born in 1954 in Durban. He attended Adams College, and obtained a Bachelor of Arts at the University of Zululand then finished his B.eD at the University of Natal. Between 1977 and 1987 he worked at Swelihle High School as a teacher. In 1988 he was appointed as Principal at Phezulu High … Read more

UFelix Mshololo

UFelix Mshololo wazalwa ngo-1954 eThekwini. Ufunde e-Adams College, wathola iziqu ze-Bachelor of Arts e-University of Zululand wabe esephothula izifundo zakhe ze-B.eD e-University of Natal. Phakathi kuka-1977 no-1987 wayesebenza eSwelihle High School njengothisha. Ngo-1988 waqokwa njengoThishanhloko ePhezulu High School. Ngo-1990 waqokwa kulesi sikhundla esifanayo eMenzi High School, okuyisikhundla asiphethe waze wadlula emhlabeni ngoFebhuwari 2015. Menzi High … Read more