UFelix Dlamini

Igama likaFelix Dlamini lingelinye lamagama akhethwa ngesikhathi kushintshwa imigwaqo yeTheku namaphethelo. Ugwaqo uBrickfield washintshwa waba uFelix Dlamini. Ngokusho kukaMathew Savides, umgwaqo uBrickfield uholela kwinkambu noma indawo lapho kwakwakhelwa khona izitini, phecelezi bricks ngesikhathi sakudala eThekwini. Lokhu kuveza ukuthi laqhamuka kanjani leligama owawuqanjwe ngalo. Nakuba lisasentshenziswa elikaBrickfield uma kukhulunywa kepha selaba uFelix Dlamini. UFelix Dlamini ayaziwa … Read more