Edmund Mhlongo

Edmund Mhlongo was born in 1956 in the village of Nkwenkwe near Melmoth, Northern KwaZulu-Natal. He later moved to KwaMashu when his parents relocated to Durban. He matriculated in 1983 at John Dube High School in KwaMashu and went on to obtain his BA Honours degree at the University of Durban-Westville following which he went … Read more

U-Edmund Mhlongo

U-Edmund Mhlongo wazalwa ngo-1956 esigodini saseNkwenkwe ngaseMelmoth, eNyakatho neKwaZulu-Natal. Ngokuhamba kwesikhathi wafudukela KwaMashu ngesikhathi abazali bakhe sebethuthela eThekwini. Ufunde umatikuletsheni ngo-1983 eJohn Dube High School KwaMashu waqhubeka nokuthola iziqu zeBA Honours eNyuvesi yaseThekwini-Westville ngemuva kwalokho wadlulela e-Sussex University e-United Kingdom lapho enza iziqu ze-Masters. Ngo-2005, waklonyeliswa nge-Durban Theatre Award. Uphinde abe ngumkhiqizi othweswe iziqu yi-Hollywood … Read more