U-Edmund Mhlongo

U-Edmund Mhlongo wazalwa ngo-1956 esigodini saseNkwenkwe ngaseMelmoth, eNyakatho neKwaZulu-Natal. Ngokuhamba kwesikhathi wafudukela KwaMashu ngesikhathi abazali bakhe sebethuthela eThekwini. Ufunde umatikuletsheni ngo-1983 eJohn Dube High School KwaMashu waqhubeka nokuthola iziqu zeBA Honours eNyuvesi yaseThekwini-Westville ngemuva kwalokho wadlulela e-Sussex University e-United Kingdom lapho enza iziqu ze-Masters. Ngo-2005, waklonyeliswa nge-Durban Theatre Award. Uphinde abe ngumkhiqizi othweswe iziqu yi-Hollywood Film Institute.

UMhlongo, umbhali nosomabhizinisi, unguphrojusa nomqondisi wezobuciko odumile. Njengoba igama lakhe lixhunyaniswe ne-Lion King Productions ehlonishwa umhlaba wonke, nemidlalo yakhe eminingi – “i Cry Not Child”, “ Street Kids ” ne “ Bayede Shaka ”- njengoba eke waphefoma emazweni omhlaba, kungalula ku-Edmund ukuhlala phansi ajabulele impumelelo yakhe. Kepha akunjalo – le yindoda efuna ukubona umphakathi wakubo uchuma. Ukusiza kusegazini kuye, u-Edmund usiza abaculi bendawo ngeK-Cap (KwaMashu Community Advancement Projects) ezinze Ekhaya Multi Arts Centre ayidalile. I-K-Cap yinhlangano engenzi nzuzo ethola umklomelo efuna ukuthuthukisa ithalente endaweni,iphinde ilethe kwezobuciko nezokuzijabulisa ezisezingeni eliphakeme ephakathini. Ngokusebenzisa imidlalo yeshashalazi, umculo kanye nomdanso le nhlangano izama nokufundisa intsha ngezinkinga zomphakathi, ezifana HIV ne-Aids. I-K-Cap iphinde inikeze ama-learnership ezobuciko ngokuxhasa abafundi ngezimali , futhi isebenza nababekade beyiziboshwa njengengxenye yohlelo lokuhlonyeleliswa kwesimilo.

Ekhaya Multi Arts Centre

Ngo-2003, uMhlongo wakha inkundla yemidlalo yaseshashalazini yomphakathi KwaMashu, i-Ekhaya Multi Arts Centre okuyikhaya leK-Cap. I-Ekhaya yindawo enezinhloso ezahlukahlukene yokubukisa ngezethulo nakwimidlalo. Lokhu kufaka phakathi izindawo ezifana ne-Ekhaya Imagination Computer Lab (ene-Intanethi), izitudiyo zokuqopha, ihholo lezeshashalazi, isitudiyo sokudansa, indawo yokusebenzela, nokuhlela kanye nezinsiza zemultimedia. Lesi sikhungo sibandakanya umphakathi emdlalweni wasemsakazweni nasekubhaleni imibhalo emisha, ukukhiqizwa kwamavidiyo, amafilimu, ubuciko bendabuko nemisebenzi yamasiko kanye nobuciko base-Afrika. I-Ekhaya Multi Arts Centre inikela ngezinhlelo ezahlukahlukene minyaka yonke.

Ngo-2014, uMhlongo uqhamuke nemiklomelo iKwaMashu Achievers Awards ehlose ukuhlonipha abantu abenza kahle emikhakheni ehlukene yempilo, nabadabuka KwaMashu. Phakathi kwabathola ngo-2014 kwakunguThembi Mtshali-Jones; Melusi Yeni; Leleti Khumalo; Nomzamo Mbatha; Nonkululeko “DJ Le Soul” Mdlalose; Madala Kunene; Khanyo Maphumulo; UBaleka Mbete, noJeff Radebe nabanye abaningi. Ngawo lowo nyaka waphinde waqondisa i-Amambazo: The Musical ngo-2014 wanikeza i-Ladysmith Black Mambazo ayeziqhenya ngayo kakhulu ngegalelo layo emculweni.

Ngaphandle kweshashalazi nefilimu, uMhlongo ubambe elikhulu iqhaza ku-Greater St Lucia Wetlands Park Authority’s Heritage Site Cultural Programme phakathi kuka-2001 no-2004. UMhlongo usazinze KwaMashu, futhi usaqhubeka neKwaMashu Community Advancement Projects (K-CAP) esike yahlabana ngezindondo futhi eseyinhlangano ehlonishwa umhlaba wonke.