UDokotela Isaac Sibusiso Kubeka

UDokotela Isaac Sibusiso Kubeka wahlonishwa ngezimpilo eziningi azithintayo nangokwakha imicabango yabantu okwathatha iminyaka engaphezu kwamashumi amane. UDokotela Kubeka waqala umsebenzi wakhe wokufundisa ngo-1956 njengomsizi wothisha e-Loram Secondary School. Ngo-1961 uKubeka wayenguthishanhloko wase-Isibonelo, KwaShaka, eMenzi High Schools kanti kusukela ngo-1972 kuya ku-1988 eVukuzakhe High School. Uphinde wafundisa elitoho eNyuvesi yaseNatali. UDokotela Kubeka wayebambe iqhaza elikhulu ezindabeni … Read more