UDokotela Bhekisisa Thabethe

UBhekisisa Maxwell Thabethe wazalelwa eShowe ngo-1968, ngoFebhuwari 1. Wenza ibanga akhe aphansi eHabeni Bantu Combined (BC) School. Wabe eseqhubekela eFundakahle LP School. Imfundo yakhe yamabanga aphakeme wayifunda eMthethweni HP School lapho afike waba yi-scout boy. Ngalesi sikhathi, wenza kahle ngokucoceka nokumasha futhi waqokelwa ukuba ngumqeqeshi weMfundo Yesibili. Ube eseya oGwini Comprehensive School. Ngalesi sikhathi, ujoyine … Read more