Che Guevara

Uma sibheka amagama ezingqalabutho zomzabalazo ekwaqanjwa ngazo imigwaqo yeTheku namaphethelo, akuzona ezaseNingizimu Afrika kuphela. Kukhona namaqhawe amazwe angaphandle. Kulesi siqeshana sibheka umlando neqaza lika Che Guevara okwashintshwa uMoore Road wabizwa ngaye. U-Ernesto “Che” Guevara wazalwa zingu 14 Meyi 1928 eRosario idolobha lase-Argentine. Wabe engowakuqala ezinganeni zakwabo ezinhlanu. Wakhula ethanda ezemidlalo, ukubhukuda, ibhola lezinyawo, ukudubula neminye. … Read more