Che Guevara

Uma sibheka amagama ezingqalabutho zomzabalazo ekwaqanjwa ngazo imigwaqo yeTheku namaphethelo, akuzona ezaseNingizimu Afrika kuphela. Kukhona namaqhawe amazwe angaphandle. Kulesi siqeshana sibheka umlando neqaza lika Che Guevara okwashintshwa uMoore Road wabizwa ngaye.

U-Ernesto “Che” Guevara wazalwa zingu 14 Meyi 1928 eRosario idolobha lase-Argentine. Wabe engowakuqala ezinganeni zakwabo ezinhlanu. Wakhula ethanda ezemidlalo, ukubhukuda, ibhola lezinyawo, ukudubula neminye. Ekukhuleni wafundela ubudokotela eNyuvesi yaseBuenos Aires waphothula izifundo zakhe ngo-1953.

Waqala ukuzibandakanya kwezepolitiki ngemuva ngokubona isimo sokuhlupheka kwabantu base Latin America. Wazibandakanya neCuban rebel Fidel Castro ukuzebaketule uGen Fulgencio Barista owayenu ndlovukayiphikiswa owayephethe eCuba ngalesosikhathi. NgoJulayi 26, 1953 umzabalazo wethimba likaGuevara wahlaselwa amasosha belibakise ezintabeni zaseSierra Maestra eCuba. Ithimba labahlubuki ebalinganiselwa ku-80 alifikanga ezintabeni kwasala abalinganiselwa ku-16. Lokhu kuhlaselwa kwabekwa njengokuqala kweCuban Revolution.

Ngokuhamba kwesikhashana bakhula abalandeli bakaGuevara noCastro ababe ngabahlubuki. Babelwisana nohulumeni wencindezelo, bebuyisela umhlaba kubantu. Izikhulu zikahulumeni zazihlukumeza, zibulala abantu nezingane abenganachala ukuze bezokhipha ulwazi abanalo ngabahlubuki.

Lokhu kwaholela kubantu abaningi abazwakalisa ukungahambelani nobuholi bukaBarista balandela uCastro. UGuevara wafunda ukuba uchwepheshe wokuhola amaqhinga okuhlasela ubalekele impi kaBarista. Ngo Januwari 1959, uBarista wabaleka eCuba waya eDominican Republic, uGuevara wathatha izintambo zokuphatha iHavana ikabadolobha laseCuba.

Mhlazingu-9 Januwari 1959 uCastro waba umholi waseCuba waqoka uGuevara ukuba abe ngumphathi wase La Cabaña Fortess prison. UGuevara wabuyekeza izikhalo zababoshwa ngesikhathi sezinguquko zomthetho (revolutionary tribunal process). Ngaphansi kobuholi bukaCastro eCuba, uhulumeni waphasisa ukuncishiswa kwemali yezindawo zokuhlala (rent), kwabuyiselwa umhlaba kubantu, kwaqedwa ukwehlukwaniswa phakathi kwabamhlophe nabamnyama.

UGuevara washada noHilda Gadea wabe engunkosikazi wokuqala ngo-1955. Baba nendodakazi eyodwa eyazibulala. Ngonyaka ka-1959 wadivosa uHilda, washada no-Aleida March, baba nezingane ezine. Wabhala izincwadi ezimbili ezithi “Guerrilla Warfare” kanye nethi “Reminiscences of the Cuban Revolutionary War“.

Waba nguNgqongqoshe Wezomboni (Minister of Industries) ngo1961-1965 ngaphambi kokushiyaphansi waqoka ukuyoba umholi wezempi (guerrilla leader) eCongo neseBolivian. Ngomlaka 9 Okthoba, 1967 wabanjwa amasosha aseBolivia wahlukunyezwa ngaphambi kukubulawa.

Article Overview

This article look at the biography of Ernesto ‘Che’ Guevara, a Cuban Revolutionary who went and become a guerrilla leader for South America. His original image (Guerrillero Heroico) taken by Alberto Korda became an iconic symbol for radicalism and anti-imperialism. Versions of the image has been reproduced more than any photograph.

Leave a Comment