Khawuleza

Uma kukhulunywa ngezisoze zabuna, ayisali ngaphandle le ngoma ethi Khawuleza. Le ngoma yaduma kakhulu ngowe-1966 iculwa ngeqhawekazi eseladlula emhlabeni uMiriam Makeba. Bheka la ezansi iculwa nguye uMakeba, ngokutholakala kwayo kuYouTube. Le ngoma isashisa izikhotha ezindaweni zokunandisa manje. Inendima enkulu ekuchazeni umlando wezwe laseNingizimu Afrika nalapho sisuka khona. Ngaphansi sifake yona le ngoma uculwa ngu-Anelisiwe Maphumulo … Read more

Anelisiwe Maphumulo

  Uma ezichaza kumuntu ongamazi, uzibika njengomuntu ozithandela ukuncokola nokuzijabulisa. Uthi ungumuntu ozimiselayo nowazi kahle kamhlophe ukuthi uhloseni ngempilo yakhe. Lapha sikhuluma ngo-Anelisiwe Maphumulo (21) odabuka eNdwedwe, Osindisweni, KwaZulu-Natal. Intokazi lena iyigagu eliqhakambisa ukuthi inekusasa eliqhakazile ezindimeni zamaciko, ikakhulukazi leyo yomculo. Le ntokazi yaziwa kakhulu kwi-underground arts scene yaseThekwini njengomlobi wamaculo nezinkondlo, imbongi ephinde ibengumculi … Read more