Sibongeleni Mkhize Family History

Ngqamondi Mkhize and Sebenzile Mabhida were married in Mid-Illovo. I am Sibongeleni Mkhize, son of Mathias Mkhize and Gladys Mhlophe, and I was born at uMbumbulu, Nungwane area. My father is also from uMbumbulu but my mother is from Mid-Illovo. At home we are six three boys and three girls and I am the last born. My grandfather is Ndawozonke Mkhize who is the son of Bhekisisa Mkhize and Sebenzile Mabhida.

My mother’s parents are Isaac and Getty Mhlophe. My grandmother is from Ndlovu family, daughter of Gloria Mchunu and Bhekisisa Ndlovu. My grandfather was married to Flora Ngcobo and they lived at uMbumbulu. Bhekisisa Mkhize was the son of Ngqamondi Mkhize and Lucia Sosibo who were living at Mid-Illovo.

Ngqamondi Mkhize was a son of Cophelela Mkhize and Feziluzulu Luthuli from Zululand. Cophelela was the son of Magabha. Magabha was the son of Mavovo. Mavovo has three children: Hlabuzuhlukane, Mthinteni and Mpilenzima who died. Bhekisisa MKhize had two wives, MaJwara and MaNkabinde. MaJwara and MaNkabinde are related. One of Bhekisisa’s wives was not conceiving. Mavovo named his daughter Nonjabulo.

Mkhize Clan Praises
Mkhize!
Khabazela KaMavovo
Gcwabe kaziHlandlo
Nhlam’ eyaphelela ezitheni
Ngokubadaphunela
Ngisho sekukuncane
Ngunezi! Ndoda yamadoda

Leave a Reply