Sawubona Wethu!

Sawubona wethu!
Yebo wethu!
Uphumaphi na?
KwaMatshekana.
Wadlani khona?
Isinambathi.
Singani na?
Ngomcengezane.
Abantu pho?
Musa nje.
Ungiphathel’ uvemvane,
Olumabal’ azibhadu,
Ngathi ngithi ngiyaluthinta,
Lwazekezela lwagijima,
Emaganeni utsheketsheke!
Ushishilishish’ imbuzi emnyama,
Uphondo lwayo umpijolo,
Hhayi! Ngeke ngiye khona,
Ngagadulwa yizife
Ngaphuma ngingila yangangoxamu,
Xamu lamoqoz’ izizib’ ezinde,
Emazibukweni
Nombuzi vuka!
Ngivuke kanjani?
Ngibulewe njena abafana.
Abafana baphi?BakwaThithi.
Thithi muphi?
Ushaya inganyana
Yaze yavela ngomlenze
Ngaphi nendawo?
Khon’ esizibeni.
Bahla! Bahla! Bahla!

English Summary
This poem is used as a game for children. It’s like a conversation or a dialog between two people.
By: Bongiwe Ndlovu

Leave a Comment