Kuhlekonke Ntuli

Kuhlekonke Ntuli

Kulendatshana siqhakambisa uKuhlekonke Ntuli, inkosazana eyazalelwa endaweni yakwaMaphumulo kodwa yakhulela eNew Germany ePinetown.

Le ntokazi isizakhele igama njengomunye wabantu abasha bakuleli abakhombisa ikusasa eliqhakazile njengabaholi bakusasa.

Le ntokazi iphinde yaduma kakhulu ngenkathi incintisana nabanye abayisihlanu ohlelweni, i-One Day Leader, obeluvezwa ngoLwesine ngo21:00 ku-SABC1.

UNkosazana Ntuli waqala ebuncaneni bakhe eveza ikhono lakhe lobuholi. Esikoleni samabanga aphansi, waqokwa njenge-prefect. Kanti ePinetown Girls High School, lapho aphuthula khona izifundo zakhe zebanga leshumi nambili, waklonyeliswa ngeziqu ze-“Honours in Exceptional Leadership”.

Akadelanga lapho, wathe uma engena eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, wazibandakanya nezepolitiki ngenhloso yokulwela amalungelo abafundi. Ngokusebenza kwakhe kokuzikhandla, wagcina eseqokelwe isikhundla sobongameli besigungu sabafundi i-Students’ Representative Council, eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eHoward College.

Lalela ngezansi lentokazi ixoxa ngohambo lwayo kwezobuholi.

 

 

Brief Overview

This above article shines a spotlight on Kuhlekonke Ntuli, a 22-year old Durban-born and bred woman who is flying the KZN flag high in national television on SABC 1’s One Day Leader. Currently studying for her Master’s degree in Housing, Ms. Ntuli has built a name for herself as one of South Africa’s promising future leaders, having demonstrated admirable skills as a creative, politically astute orator and a practical ‘leader’. In the show that she is currently competing in, she has remained at the top of the leaderboard for five consecutive weeks. Contained in the article is a recorded interview of Ms. Ntuli in which she narrates the highlights of her journey in getting to her she is today.

Leave a Reply