Joyile kaGelegele

Joyile kaGelegele
Uphethen’ ngomlomo?
Ngipheth’ amas’ omntwana.
Uwayisangaphi?
Ng’wayisa kasincengele.
Kancinyane,
Wama ngegquma
Lakamnewabo.
Wath’ umnewabo,
Ngena laphendlini.
Ngab’ esangene
Kwanukisijeje
Ezakobani?
Ezabayeni
Bafike nini?
Bafikizolo.
Wabahlabisani?
Ngabahlabis’ ucilo,
Ucilo bawenqaba
Beqond’ imvubu
Yon’ inyam’ enkulu
Badle baphele
Nobuthemzane,
Thebumzane vosho, vosho
Thebumzane vosho, vosho.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment