IsiZulu idioms

This is a list of IsiZulu idioms by Nelisiwe Hlongwane.

 • Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu
 • Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho
 • Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu
 • Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga
 • Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika
 • Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele
 • Ukuba yinkomo enombala: Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani
 • Ukungena ngenxeba njengempethu: Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona
 • Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho
 • Ukudla ezamahole: Ukuzifaka wena ngokwakho enkingeni

Ezinye izisho

6 thoughts on “IsiZulu idioms”

  • Thank you for your feedback Mariam. Where we can we try and use both English and isiZulu, but unfortunately it’s not always possible. We will see what we can do regarding providing English translations for these idioms.
   Regards,
   The Ulwazi Programme

   Reply

Leave a Comment