Isiqomqomane

Isomqomqomane

Ingoma ephathelene nezokushela.

Ngaphansi sifake ingoma ethi isiqomqomane, iculwa nguZoliswa Mchunu esesike sabhala ngaye ngaphambilini khona lapha kuLwazi Programme.

Le ngoma ikhuluma ngendoda ezincengelayo entombini, icela ukuqonywa phela. Ngokusho komculi wale ngoma, le ndoda ebhekene nobunzima ngoba intombi iyenqaba. Le ndoda izithola isincenga, isho amagama athi:

“Qoma phela ntombi, usuyoze uqome nasenkantolo.”

Awuke ulalele.

Brief overview

Above is a recorded performance of Isiqomqomane, a Zulu song about courtship.

Essentially, the song is about a young man who tries to persuade a young lady to court with him. The lady is reluctant, and shows this clearly. The man’s response to the lady’s rejection demonstrates great ambition without any form or demonstration of deterrence. The song is about persuasion.

Leave a Comment