Isibongo sakwaShezi

Shezi
Dlaba
Dlaba kamavulane
Owavul’ inkandla ivaliwe
Dludl’ odl’ imihlambi yamadoda,
Abadludlayo bayaceba,
Udlab’ akadleli phansi, 
Udle’ edlodlweni
Abanye bedlela phansi.

Izithakazelo zisuselwa esibongweni esithile njengoba nezibongo zisuselwa emagameni abantu. Izithakazelo ziwumlando wesibongo ngasinye. Kuyenze isithakazelo sifane nesibongo sakomunye umuzi lokhu kuchaza ubuhlobo. Abantu abahlobene abaganani. 

English Summary
Most African surnames have clan praises. Some clan praises can be similar to another surname that means those people are related. Clan praises are part of the history of that particular family.

By: Zanele Shange  

Leave a Comment