Ama-Bornfree agubha uJune 16

Sekuphele iminyaka engamashumi amane nambili intsha yaseNingizimu Afrika yaqopha umlando ngendlela eyalwisana ngayo nombuso wobandlululo ngonyaka ka-1976. Kuningi esekulotshiwe ngosuku lukaJune 16 wonyaka ka1976.

Kulesiqeshana sikhombisa indlela intsha ezalwe emva kokunyantulwa kweNingizimu Afrika emagomagomeni ombuso wobandlululo egubha ngayo lolu suku nomlando wezwe.

Ngaphansi sikhombisa abafundi abayingxenye yalentsha ebizwa ngama-bornfree, baseSidelile High School eMagebheni, eNingizimu yeTheku.

Le ngoma iziyiculo ngezansi ibhalwe yahlelwa ngomunye wabafundi uNokwanda, intokazi yaseMagabheni eNingizimu yeTheku.

Brief overview

It has been 42 years since the South African youth of 1976 made history and changed the course of the country’s struggle against Apartheid. Their legacy is well-documented, and the memory of their actions permeates throughout the new democratic dispensation, mostly through Sam Nzima’s iconic photographic capture of slain Hector Pieterson, on his side sister Antoinette Sithole and carried by Mbuyisa Makhubu.

The born-free generation, those born after the year 1990 (the epoch of South Africa’s early move towards democracy), of Magabheni township, south of Durban honour the youth of ’76 through this choral music composition attached in this article.

Leave a Comment