Akuselona leli kheli- Moses Mabhida Stadium

Kulolu chungechunge lwe-No Longer at This Address (Akuselona leli kheli), sigxila kumagama emigwaqo amasha eThekwini, nakubantu abaqanjwe ngabo ukuhlonipha. Futhi ngenkathi igama likaMoses Mabhida lingewona umgwaqo, inkundla yebhola lezinyawo iyingxenye enkulu ekubalazwe eThekwini (nobulona) esacabanga ukuthi kufanelekile ukubhala ngalo!

UMoses Mbheki Mncane Mabhida wazalelwa KwaZulu-Natal, ngaphandle kwaseMgungundlovu, ngomhlaka 14 Okthoba 1923. Ubaba wakhe wayengumgqugquzeli, elibalulekile kwezepolitiki , futhi njengomuntu eyinyunyana uqobo, wakhuthaza indodana yakhe ukuthi ijoyine inhlangano yabasebenzi. Njengomunye wabantu ababamba iqhaza ekusungulweni kwe-SACTU (iSouth African Congress of Trade Unions) uMabhida wakhethwa waba yiphini likamongameli engqungqutheleni yayo yokuqala ngo-1955. Wayebuye abandakanyeke kakhulu ne-ANC, waba yilungu leKomiti Eliphethe Kazwelonke 1956, kwathi kamuva waba nguMfundisi Oyinhloko Wezepolitiki woMkhonto weSizwe, uphiko oluhlomile lwe-ANC. Ngo-1979 uMabhida wakhethwa njengoNobhala-Jikelele weQembu lamaKhomanisi, okuyisikhundla asiphathe waze washona ngo-1986.

Enkulumweni yakhe yomngcwabo kahulumeni u-Oliver Tambo waphawula ukuthi uMabhida wayeyisifundiswa “eyunivesithi yangasese yomzabalazo omkhulu …. Akuvamile ukuthi kunikezwe abantu ukuthi bakhiqize umuntu oyedwa oveza amathemba abo futhi oveza ukuzimisela kwabo okufanayo. njengoba kwenza iMoses Mabhida. Ngolimi olulula wayengadlulisa izifiso zabo bonke abantu ngokulinganayo, ngaphandle kokubacwasa noma ukubabandlulula, futhi ezwa imizwa yabantu ethobeke kakhulu Phakathi kwabantu bakithi.

Ngo-2006 kwambiwa isidumbu sikaMoses Mabhida ethuneni laso eMozambique, lapho uMabhida wayekhona ngesikhathi ehlaselwa yisifo senhliziyo washona. Amathambo akhe abuyiswa ekhaya, kwenziwa nenkonzo yesikhumbuzo ukumhlonipha.

Isithombe seStadium ngezilokotho ze-www.sabc.co.za

Leave a Comment