Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uPoint Road kwaba uMahatma Gandhi Road

Yethiwe kanjalo ngoba ihamba eceleni kwesiqeshana somhlaba esincanyana esisogwini lweTheku, akusikho okokuqala ukuthi uPoint Road ashintshwe. Ngesinye isikhathi, sonke isigaba sePhoyinti kusuka kuSmith Street kuya emlonyeni wechweba sasiphethe abaphathi betheku, futhi saqanjwa ngoScott Street ngegama likaJohn Scott owayenguLieutenant- Governer waseNatali kusukela ngo-1856 kuya ku-1864.

UMahatma Gandhi uhlala eyisithonjana samazwe onke sokuthula nenkululeko kubo bonke labo abaqhubeka nokulwa nokungabi nabulungiswa nokubandlululwa. Wazalelwa eGujerat ngo-1869, wafunda ezomthetho eNgilandi futhi wabhalisa eNkantolo eNkulu yaseLondon ngaphambi kokubuyela eNdiya. Ngemuva konyaka weza eNingizimu Afrika, lapho aba neqhaza elikhulu ekusunguleni iSouth African Indian Congress. Wanconywa ngo-1948 ngumuntu oshisekela ubuHindu.

Umbalo nezithombe kwakhiwe yinxenye ye- “No Longer at This Address” umbukiso ngu Peter Machen

Leave a Comment