Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uGrey Street/Broad Street kwaba uDr Yusuf Dadoo Street

UGrey Street ekuqaleni ubesuka eDartnell Crescent eduzane naseGreyville Race Course aze ayofika kuVictoria Embankment. Eminyakeni ethile edlule, nokho, isigaba esiphakathi kwaleli chweba noWest Street saqanjwa kabusha ngokuthi uBroad Street. UGray Street waqanjwa ngo-Earl Henry George Grey, uNobhala Wombuso WaseBrithani WamaKoloni ngawo-1850. UGray Street uxhunyaniswe ngendlela exakile nomlando wabantu baseNdiya eThekwini.

U-Yusuf Mohamed Dadoo wazalelwa eKrugersdrop ngo-1909. Ngemuva kokufundela ubudokotela eLondon, waba yingxenye ye-Independent Labour Party kanye ne-Indian National Congress. Waba iqhawe eliqinile lenhlangano yamakhomanisi yamazwe omhlaba, futhi wayezama njalo ukudonsela izethameli ezibanzi zabamnyama abacindezelwe nabamhlophe ngentando yeningi emzabalazweni omkhulu. Ushone ngo-1983.

Umbalo nezithombe kwakhiwe yinxenye ye- “No Longer at This Address” umbukiso ngu Peter Machen

Leave a Comment