Akuselona leli kheli – King Dinuzulu Road

King Dinuzulu kaCetshwayo
King Dinuzulu kaCetshwayo

Ngokubuyekaza isibili emagameni emigwaqo amasha aseThekwini , besicabanga  ukubheka umgwaqo odabula enkabeni yedolobha lethu, futhi osingatha umjaho odumile weComrades Marathon obakhona minyaka yonke. Umgwaqo iBerea, manje osekuyiKing Dinuzulu Road, ‘uyisango’ eliya eThekwini, iTollgate Bridge yakha uphawu olukhulu lokwamukela! Njengombono wabantu wokuqala ngeTheku kubukeka kufanelekile ukuthi lo mgwaqo uqanjwe ngegama lenkosi yamaZulu. INkosi uDinuzulu kaCetshwayo (1868 – 18 Okthoba 1913) wayeyindodana yeNkosi uCetshwayo kaMpande, owaduma ngokuhola amaZulu ukuba anqobe amaNgisi empini yaseSandlwana. UDinuzulu wayengenayo nenhlanhla nokho, ngesikhathi ebanjwa ngamaNgisi futhi edingiselwa esiqhingini saseSt Helena iminyaka eyisikhombisa ngokuhola ibutho likaZulu elalilwa namaNgisi. Ngemuva kweminyaka embalwa uDinuzulu waquliswa icala lokuvukela umbuso wagwetshwa iminyaka emine ejele. Eminyakeni emibili kamuva, ngo-1910, umngani wakhe wakudala, uGeneral Louis Botha, waba nguNdunankulu weNyunyana yaseNingizimu Afrika futhi wayala ukuthi uDinuzulu akhululwe futhi asiwe epulazini i-Uitkyk eTransvaal, lapho afela khona ngo-1913.

Ngo-2008 kwakhiwa umfanekiso kaDinuzulu eduze kwesithombe sikaGeneral Louis Botha, ekhoneni lomgwaqo iKing Dinuzulu noJulius Nyerere Avenue (Warwick Avenue) eThekwini.

Izithombe ngezilokotho ze-Wikipedia.org.

Leave a Comment